6 września 2020

Agata Ziobrowska

Agata Ziobrowska – Psycholożka, Psychoterapeutka CBT (w trakcie szkolenia), Psychodietetyczka.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej: specjalizacja psychologia rodziny oraz studia z pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z psychodietetyki na Wyższej Szkole Nauk Społecznych oraz z coachingu i mentoringu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto brała udział w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych, w tym szkoleniu z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i Transkulturowej Terapii Pozytywnej. Była również członkinią zespołu szkoleniowo-konsultacyjnego Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT)

Obecnie jest w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej na uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, przygotowującej do uzyskanie certyfikatu, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Posiada doświadczenie w pracy z nastolatkami, dorosłymi oraz seniorami. Pracowała m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lekowymi, osobami uzależnionymi, osobami doświadczającymi kryzysu, przeżywającymi żałobę, a także z osobami zdrowymi, chcącymi się rozwijać. Prowadziła sesje osób mających trudności w relacjach, obniżone poczucie własnej wartości, trudności z akceptacją choroby lub niepełnosprawności. W Gabinecie „Do siebie” prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapie indywidualne oraz konsultacje psychodietetyczne.

Interesuje się głównie terapią trzeciej fali w szczególności terapią akceptacji i zaangażowania oraz terapią dialektyczno-behawioralną.

Pomaganie innym w podnoszeniu satysfakcji z swojego życia jest dla niej nie tylko pracą, ale także ogromną pasją. Jest osobą niewidomą – wiele doświadczonych trudności uwrażliwiło ją na cierpienie innych i pokazało, że nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej można odnaleźć sens i satysfakcjonujące wyjście. Swoim pacjentom i pacjentkom pomaga uporać się z problemami, jednocześnie oferując sposoby i narzędzia do tego, by później mogli samodzielnie radzić sobie z trudnościami.

 

Wykształcenie:

 • Od 2019 – Czteroletnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, Psychoterapia poznawczo-behawioralna (w trakcie)
 • 2020 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii; magister psychologii
 • 2019 – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie kierunek: Psychodietetyka (studia podyplomowe)
 • 2019 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii; magister pedagogiki specjalność: Specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna
 • 2018 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii kierunek: Coaching i mentoring (studia podyplomowe)
 • 2015 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii; licencjat z pedagogiki specjalnej specjalność: Tyflopedagogika i oligofrenopedagogika;

 

Kursy i szkolenia:

 • Stany chroniczne i trauma w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Centrum PSR
 • Terapia online w poradnictwie psychologicznym Uniqskills
 • Grupa konsultacyjno-samokształceniowa terapii dialektyczno-behawioralnej Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • Międzykulturowy konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej Instytut Psychoterapii we Wrocławiu – konsultant psychoterapii pozytywnej
 • Terapia akceptacji i zaangażowania – uczę się ACT
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • I stopień – Laboratorium Edukacji i Terapii SR