31 października 2018

Aleksandra Noga

Aleksandra Noga – absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna dorosłego człowieka) Uniwersytetu Śląskiego.

Już w trakcie trwania studiów uczestniczyła w praktykach i wolontariatach, które pozwoliły przygotować się do zawodu psychologa. Po studiach rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjny, w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, jednocześnie stale poszerzając swoją wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, a także diagnozy i terapii neuropsychologicznej, biorąc udział w kursach oraz szkoleniach.

Ukończyła także studia podyplomowe Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Obecnie w trakcie procesu certyfikacji psychoterapeuty w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie oceny i terapii funkcji kognitywnych.  Prowadzi psychoterapię indywidualną (osób dorosłych) oraz par.

 

Wykształcenie:

 • 2013 – 2017 Psychoterapia poznawczo – behawioralna pod kierunkiem E. Pragłowskiej i A. Popiel – w trakcie procesu certyfikacji (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Katowice)
 • 2010 – 2011 – Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne – studia podyplomowe (SWPS Warszawa)
 • 2005 – 2010 – Jednolite psychologiczne studia magisterskie (Uniwersytet Śląski)

 

Szkolenia:

 • 2018 „Nowe narzędzia do oceny funkcji poznawczych i diagnozy klinicznej” (PTP /o. Kraków)
 • 2017 „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2 – MMPI® – 2” (Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa)
 • 2016 „Poznawczo – behawioralna terapia par i rodzin” (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław)
 • 2012 „Zespoły otępienne – rehabilitacja i diagnoza neuropsychologiczna” (Logos, Kraków)
 • 2012 „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych” (Logos, Kraków)
 • 2010 „Racjonalna Terapia Zachowania – warsztaty doskonalące” (PTPB, Kraków)
 • 2010 „Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy” (PTPB, Kraków)

 

Konferencje:

 • 2016 – II Ogólnopolska Konferencja „Pułapki w neurologii” (Termedia, Zakopane)
 • 2015 – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – Płciowe i seksualne różnorodności” (Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ, Kraków)
 • 2015 – Wielość w Jedności. Terapia poznawczo – behawioralna – stan obecny i perspektywy rozwoju (PTTPB, Warszawa)
 • 2014 – „Seksualność człowieka – dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn” (Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ, Kraków)
 • 2013 – „Seksualność człowieka – w biegu życia” (Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ, Kraków)
 • 2012 „Neuropsychiatria i neuropsychologia 2012 UPDATE” (Termedia, Poznań)

 

Warsztaty:

 • 2016 – W ramach konferencji Wielość w Jedności udział w warsztatach:

„Przedłużona ekspozycja w leczeniu PTSD u dzieci, młodzieży i dorosłych”

„Terapia poznawczo – behawioralna u pacjentów z trwałymi i czasowymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.”

„Eksperyment behawioralny, dialog motywujący i uważność w terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych”

 • 2015 „Diagnoza i diagnoza różnicowa zaburzeń dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą” (SWPS, Katowice)
 • 2015 – W ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Seksualność człowieka – Płciowe i seksualne różnorodności”

„Rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne: związki i wychowywane w nich dzieci”

 • 2014 W ramach konferencji „Seksualność człowieka – dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn”:

„Zapomniane ciało. Kobiece opracowanie traumy”

 • 2013 warsztaty w ramach konferencji „Seksualność człowieka – w biegu życia”:

„Jest Pan młodym terapeutą, nie może Pan tego pamiętać. Czyli o klientach/ klientkach homo i biseksualnych 50+  w psychoterapii.”

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem
 • Psychodiagnostyka – prywatny gabinet psychologiczny