14 lipca 2021

Barnaba Danieluk

Barnaba Danieluk, dr – psycholog, psychoterapeuta, badacz, wykładowca uniwersytecki

Absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po ukończeniu studiów (od 2004 roku) rozpoczął pracę jako wykładowca i badacz. W 2012 roku obronił doktorat pt. „Poznawcze i behawioralne aspekty emocji wstydu i poczucia winy” i do dzisiaj kształci młodych adeptów psychologii na UMCS. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2019, członek komisji etyki Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Laureat nagrody im. Solomona Asha, przyznawanej przez PSPS młodym badaczom w dziedzinie psychologii. Autor artykułów w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych z dziedziny psychologii (Journal of Personality, Personality and Individual Differences, Journal of Research in Personality, Psychological Reports, Polish Psychological Bulletin). Organizator i aktywny uczestnik licznych konferencji naukowych z dziedziny psychologii. Prywatnie mąż i ojciec dwóch wspaniałych synów.

Obecnie w trakcie 4-letnich, dwustopniowych studiów psychoterapeutycznych Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS Ewy Popiel i Agnieszki Pragłowskiej (ukończony 1-szy stopień). Doświadczenie zdobywał w ramach stażu psychoterapeutycznego w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym w Lublinie, prowadząc indywidualną pomoc psychologiczną dla klientów Biura Karier UMCS, wychowanków Domu Dziecka „Pogodny Dom” w Lublinie oraz Domu Młodzieży SOS Wioski Dziecięce.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na zaburzeniach nastroju, lękowych oraz problemach osobowościowych u ludzi dorosłych. Stale podnosi kwalifikacje, szczególnie bliska jest mu tzw. trzecia fala w terapii poznawczo-behawioralnej.

Wykształcenie:

  • od X-2019: 4-letnie, dwustopniowe studia podyplomowe Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, ukończony 1-szy stopień, potwierdzony egzaminem
  • 2012 tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie: psychologia; temat pracy: „Poznawcze i behawioralne aspekty emocji wstydu i poczucia winy”, Instytut Psychologii UMCS Lublin
  • 2005-2006 studia podyplomowe z Psychologii Transportu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone z wynikiem bardzo dobrym
  • 1999-2004 studia dzienne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, kierunek Psychologia, specjalność: psychologia społeczna, zakończone dyplomem magistra z wynikiem bardzo dobrym,
  • 1997-2002 studia dzienne na Wydziale Politologii UMCS, kierunek Politologia, zakończone dyplomem magistra z wynikiem bardzo dobrym