8 września 2016

Cennik

strzalkamala konsultacja wychowawcza z rodzicami osoby niepełnoletniej – 150 zł – 1,20h

strzalkamala konsultacja psychologiczna/terapia – 100 zł – 50 min

strzalkamala zaświadczenie o wizycie / duplikat opinii – 20 zł

strzalkamala opinia psychologiczna – 80 zł

strzalkamala badanie diagnostyczne (testowe) – w zależności od użytych metod (patrz: badania testowe)

strzalkamala prowadzenie warsztatów, prelekcji i szkoleń – cena do uzgodnienia