8 września 2016

Oferta dzieci

Praca terapeutyczno-diagnostyczna z małym dzieckiem (do 6 roku życia) i jego rodzicem jest prowadzona przez współpracującą z Gabinetem psycholog dziecięcą. [uwaga: oferta pracy z dzieckiem poniżej 6 r.ż. dostępna od września 2017 – z uwagi na urlop specjalistki, obecnie przyjmujemy dzieci od 7 r.ż.]

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA

strzalkamala badanie poziomu rozwoju poznawczego,
strzalkamala diagnoza funkcjonowania emocjonalnego i społecznego,
strzalkamala badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń neurologicznych,
strzalkamala określenie lateralizacji.
 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

strzalkamala zaburzeń lękowych (w tym mutyzmu wybiórczego),
strzalkamala moczenia.
 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA:

strzalkamala wczesna interwencja terapeutyczna,
strzalkamala zajęcia dla dzieci od 0 do 6 roku życia, które potrzebują stymulacji np. z opóźnionym rozwojem mowy, nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
strzalkamala zajęcia wspomagające rozwój dzieci 5, 6-letnich, które nie osiągnęły wystarczającej gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole.

NAUKA CZYTANIA:

strzalkamala zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PORADNICTWO DLA RODZICÓW W ZAKRESIE:

strzalkamala jak przygotować dziecko na czekające go zmiany (np. narodziny rodzeństwa, pójście do przedszkola, pobyt w szpitalu, rozwód rodziców),
strzalkamala jak pomóc dziecku poradzić sobie z kryzysem (np. pierwsze dni w przedszkolu),
strzalkamala jak ułatwić dziecku przeżywanie nowej sytuacji (np. rozwodu),
strzalkamala jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile (np. w nowej rodzinie),
strzalkamala jak ułatwić dziecku przystosowanie do nowej sytuacji (śmierć kogoś bliskiego)
strzalkamala jak pomóc dziecku przeżyć stratę itp.,
strzalkamala problemów wychowawczych.

Wydawanie informacji o wynikach diagnozy oraz ocen psychologicznych, w tym na potrzeby orzecznictwa o niepełnosprawności