8 września 2016

Joanna Ancew-Piotrowska

Joanna Piotrowska – Ancew- logopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog specjalny 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ze specjalizacją oligofrenopedagogika. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach oraz kontynuowała naukę w systemie studiów podyplomowych. Studia z zakresu z logopedii ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi. Jako logopeda pracuje również z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z prostymi wadami wymowy, problemami w czytaniu i pisaniu, alalią czy afazją. W kręgu Jej zainteresowań i kompetencji zawodowych znajduje się również terapia osób dorosłych po incydentach neurologicznych (np. udarach).

Współpracuje jako terapeutka z Fundacją Dźwięki Marzeń i prowadzę terapię domową małych dzieci z implantami ślimakowymi. Prowadzi terapię jąkania u dzieci metodą PALIN. Jest także jedną z dwóch w Małopolsce terapeutek miofunkcjonalnych.