24 września 2018

Roksana Dudzik-Chmielecka

mgr Roksana Dudzik- Chmielecka- psychoterapeutka systemowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie ze specjalizacją pedagogika resocjalizacyjna, oraz studiów podyplomowych  na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, diagnozy i terapii pedagogicznej,

Ukończyła dwuletni kurs terapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak też Kurs Psychoterapii Praktycznej organizowanego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała na stażu w Katedrze Psychoterapii, podczas praktyki zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie- Dolnej, w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego oraz jako wychowawczyni w świetlicy środowiskowej i profilaktycznej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ciągle podnosi swoje kompetencje i dba o jakość pracy z klientem/ pacjentem poprzez realizowanie kursów doskonalących oraz udział w konferencjach naukowych z dziedziny psychologii i psychoterapii.

Zawodowo zainteresowana pracą z rodzinami, małżeństwami, parami.

 


SZKOLENIA, KURSY I KONFERENCJE

  • Dwuletni kurs terapii systemowej w OSS w Krakowie
  • Kurs doskonalący Psychoterapia Praktyczna (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ)
  • Kurs specjalistyczno- doskonalący Grupa Balinta (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ)
  • Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej „Znękany świat – jak psychoterapia może nam pomóc? Nadzieje i iluzje”- zorganizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Łochowie pod Warszawą.
  • udział w Warsztatach z głową: Emocjonalnie! Spotkanie z emocjami – jak je rozumieć i z nimi pracować? – zorganizowanymi przez Fundację Bez Klamek w Krakowie.
  • Kurs analizy rysunku dziecka
  • Kurs Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE
  • Kurs Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami

DYPLOMY