28 września 2020

Terapia uzależnień

 

PROGRAM OGRANICZENIA PICIA

 • do programu kwalifikuje specjalist(k)a psychoterapii uzależnień.
 • metoda rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program Ograniczenia Picia – dla kogo?
Tę nowoczesną formę terapii kieruję przede wszystkim do osób, które:

 • piją alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy dla siebie i otoczenia,
 • obawiają się, że w pewnym momencie mogą stracić kontrolę nad swoim zachowaniem i popaść w nałóg,
 • używają alkoholu jak lekarstwa (piją, aby zasnąć, poczuć się pewniej lub uspokoić nerwy),
 • chcą wypracować bezpieczny model używania alkoholu, bez konieczności decydowania się na abstynencję,
 • nie mają zaleceń od lekarza, by całkowicie wyeliminować alkohol ze swojego życia,
 • czują potrzebę dokonania zmiany w swoim życiu w kontekście spożywania alkoholu.

Program Ograniczenia Picia – jak wygląda terapia?
Spotkania online odbywają się raz w tygodniu przez okres 12 tygodni (plus 4 spotkania kontrolne co kwartał).

 

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Dla kogo jest terapia uzależnień?
Terapia uzależnień skierowana jest przede wszystkim do osób, które:

 • czują, że utracili kontrolę nad przyjmowaniem alkoholu czy narkotyków lub taką informację otrzymują ze swojego otoczenia
 • zauważyły potrzebę długiej regeneracji po spożyciu
 • kontynuują stosowanie substancji nawet po doświadczeniu szkodliwych konsekwencji lub po rozpoznaniu uzależnienia
 • zauważyły zwiększoną tolerancję – potrzeba zwiększania dawek / częstotliwości.
 • zauważyły u siebie wystąpienie niekorzystnych objawów fizycznych po odstawieniu.

Jak wygląda terapia uzależnień?
Terapia uzależnień dostosowana jest do „Twojej historii”. Zależeć będzie zatem od Twoich potrzeb, substancji uzależnienia, stopnia uzależnienia, czasu trwania uzależnienia i częstotliwości nadużywania. Podczas pierwszej konsultacji omówimy sytuację wyjściową, razem planując dalsze kroki i harmonogram spotkań.
W trakcie pracy nie będziemy podążać utartymi schematami. Dzięki temu możesz mieć pewność, że otrzymasz profesjonalną pomoc, która będzie dopasowana do Twojej sytuacji.

 • Konsultacja online – czas trwania 50 minut – to zwykle jednorazowe lub 2-3 krotne spotkania omawiające możliwy tryb leczenia, metody, środki prawne dotyczące uzależnienia własnego lub członka rodziny. W trakcie konsultacji często też podejmowana jest decyzja o leczeniu: psychoterapia uzależnień.
 • Psychoterapia (uzależnień, DDA, współuzależnienia) – czas trwania 50 minut- cykl, regularnych spotkań (zawsze indywidualnie dopasowanych do potrzeb i możliwości klienta_tki). Pierwsza sesja jest sesją diagnostyczną oraz wspólnie ustalony jest cel i oczekiwane rezultaty terapii.
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Specjalistka – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień:
mgr Dorota Ben

CENNIK:

strzalkamala terapia uzależnień – 130 zł / 50 min.

Sesje odbywają się online w środy.

REJESTRACJA: 600-176-854