11 września 2016

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

krrCEL: ocena funkcjonowania rodziny oczami adolescenta w obszarach: moja rodzina, moi rodzice jako małżeństwo, moja matka, mój ojciec, ja w oczach matki i ja w oczach ojca.

DLA KOGO: osoby w wieku 15-20 lat.

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 20 minut, możliwe badanie grupowe.

WYNIKI: w formie USTNEJ dostępne do tygodnia po badaniu przekazywana jest podczas konsultacji. Opinia USTNA zawiera: omówienie wyników każdego z sześciu testów w wymiarach: jakości komunikacji, (spójności) jakości więzi emocjonalnych, autonomii-kontroli, oraz możliwości budowania własnej tożsamości.

zalety: Kwestionariusz pozwala na poznanie sposobu postrzegania własnej rodziny przez adolescenta – może być wstępem do rozmowy i pracy w wymiarach, które okażą się problematyczne. Stosowany jako narzędzie pomocne do diagnozy podczas pracy z rodziną lub jako wstęp do podjęcia tej pracy.

ograniczenia: Kwestionariusz nie diagnozuje sposobu funkcjonowania rodziny lecz ukazuje jak jest ona POSTRZEGANA przez jednego z jej członków. Z uwagi na ukazanie perspektywy widzenia jednego z członków rodziny konieczna jest zgoda osoby niepełnoletniej oraz obojga rodziców. Narzędzie wglądowe – nie zawiera wskazówek do pracy w problematycznych obszarach, lecz można je otrzymać podczas konsultacji.

cena: 100 zł (cena zawiera: badanie testowe + obliczenie i analiza wyników + wynik testu w formie pisemnej) + 100 zł mówienie ustne uzyskanych wyników połączone z konsultacją (czas trwania ok. 1h)