11 września 2016

Skala Akceptacji Choroby (AIS)

aisCEL: skala służy do oceny akceptacji choroby somatycznej. Im większa akceptacja tym większe przystosowanie i mniejsze poczucie dyskomfortu związanego z chorobą.

DLA KOGO: osoby dorosłe cierpiące na choroby somatyczne.

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 15 minut, możliwe badanie grupowe.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera wskazanie stopnia przystosowania do choroby.

zalety: kwestionariusz pozwala obiektywnie ocenić stopień przystosowania do choroby osób cierpiących na zaburzenia somatyczne. Niski wynik w skali AIS może być wstępem do refleksji o potrzebie uzyskania dodatkowego wsparcia w przeżywaniu trudności związanych z chorobą.

ograniczenia: wynik nie zawiera wskazówek jak można lepiej przystosować się do choroby.

cena: 25 zł (cena zawiera: badanie + wynik testu w formie pisemnej)