11 września 2016

Skala Oceny Rodziny (SOR)

sorCEL: diagnoza poziomu funkcjonowania rodziny.

DLA KOGO: dzieci od 12 r.ż., osoby dorosłe

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 30 minut, możliwe badanie grupowe

WYNIKI w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera profil percepcji rodziny przez poszczególnych członków oraz ogólny interpretacje uzyskanych wyników w skalach: Spójność, Elastyczność, Komunikacja i Zadowolenie z życia rodzinnego wraz z wyjaśnieniem znaczenia uzyskanych wyników

zalety: możliwość diagnozy percepcji sytuacji rodzinnej przez poszczególnych członków rodziny, zawiera także informacje na temat stylu wychowawczego matki i ojca

ograniczenia: z uwagi na wciąż trwające prace normalizacyjne najbardziej rzetelne wyniki uzyskać można w skalach spójność, elastyczność, komunikacja i zadowolenie z życia rodzinnego

cena: 70 zł + 30zł za każdą kolejną osobę w rodzinie (cena zawiera badanie + wynik testu w formie pisemnej). Możliwa konsultacja ustna uzyskanego wyniku + 100zł.