9 września 2016

Logopeda/Neurologopeda kliniczny

logopeda

 • DIAGNOZADiagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta.Obejmuje następujące elementy:
  strzalkamala wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej),
  strzalkamala badanie kompetencji językowych, komunikacyjnych i poznawczych,
  strzalkamala badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta,
  strzalkamala orientacyjne badanie słuchu oraz badanie słuchu fonemowego,
  strzalkamala badanie lateralizacji.Po przeprowadzonej diagnozie pacjentowi planuje się terapię, ustala terminy zajęć oraz podaje zalecenia do pracy w domu.

 

 • TERAPIA WAD WYMOWYUsuwanie wad wymowy różnego rodzaju np.:strzalkamala Seplenienie (sygmatyzm) –czyli nieprawidłowej wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
  strzalkamala Reranie
   (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r,
  strzalkamala Kappacyzm 
  – nieprawidłowa wymowa głoski k,
  strzalkamala Gammacyzm
   – nieprawidłowa wymowa głoski g,
  strzalkamala Mowa bezdźwięczna
   – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
 • TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I KOMUNIKACJITerapia ma na celu budowanie komunikacji, usprawnianie bądź jak najdłuższe podtrzymywanie sprawności.
  Ten typ terapii obejmuje pracę z dziećmi lub osobami dorosłymi u których wystąpiła m.in.:strzalkamala Opóźniony rozwój mowy – czyli niższa sprawność językowa, powstała w okresie kształtowania się mowy dziecka. Opóźniony rozwój mowy przejawia się ubogim słownikiem, małą ilością zdań złożonych, nieprawidłową gramatyką, a także przedłużającym się okresem swoistej mowy dziecięcej. Dziecko słyszy dobrze, rozumie polecenia słowne. Potrafi wymówić głoski, czasem sylaby, ale złożenie ich w słowo i wypowiedzenie jest już bardzo trudne,
  strzalkamala Niedosłuch,
  strzalkamala Alalia / dyslalia –  opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek niewykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych,
  strzalkamala Oligofazja – czyli niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym,
  strzalkamala Autyzm,
  strzalkamala Afazja – utrata zdolności mowy, która nastąpiła na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, jednakże najczęściej występuje ona u ludzi starszych, między innymi na skutek udaru, wylewu, urazu czaszki,
  strzalkamala Demencja – najwyraźniej ujawnia się u osób dotkniętych chorobą Alzheimera.
 • TERAPIA DYSLEKSJITerapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem. Terapia obejmuje min.: przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu, trudności ortograficznych. W tym celu włącza się naukę wczesnego czytania, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej oraz ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
 • WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNAWczesna interwencja logopedyczna obejmuje pracę logopedy z dzieckiem we najwcześniejszym okresie jego życia – od urodzenia do około 3 roku życia. W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy. Wczesna interwencja logopedyczna polega na postawieniu diagnozy logopedycznej jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadza się terapię logopedyczną, polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka.

 

Neurologopeda kliniczny

Neurologopeda to specjalista zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, czyli takich, które powstały na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Neurologopeda zajmuje się także terapią karmienia dzieci oraz zaburzeniami połykania u osób dorosłych.
Zgłoś się do neurologopedy, jeśli:
 1. Twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą.
 2. Twoje dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi.
 3. U Twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe.

 4. Twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o stałej konsystencji, ma trudności z gryzieniem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów. Jeżeli musisz nadal podawać mu miksowane i papkowate pokarmy. Również jeżeli u Twojego dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale otwarte usta

 5. Twoje dziecko ma problem z mówieniem: roczne nie wypowiada pierwszych słów, dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy.

Jeśli jako rodzic dziecka rocznego lub dwuletniego jesteś zaniepokojony / -a jego mową, konsultacja z neurologopedą i wstępna diagnoza wyjaśni wątpliwości. Zachęcam do kontaktu niezależnie od wieku dziecka. W wielu przypadkach wcześnie rozpoczęta terapia mowy uchroni dziecko od wczesnych niepowodzeń w komunikacji z rówieśnikami, a rodzicom oszczędzi stresu
 1. Ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze lub urazie mózgu (afazja).
 2. Ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jąka się.

 

Specjalistka – logopeda, neurologopeda kliniczny:
mgr Joanna Piotrowska-Ancew
CENNIK:

strzalkamala sesja terapii logopedycznej – 80 zł / 60 min.

strzalkamaladiagnoza logopedyczna – 100 zł / 60 min.

 

poniedziałek, czwartek, piątek, sobota

REJESTRACJA: 600-990-005