21 lipca 2021

RODO Online

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Ja niżej podpisany_a wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. Tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez dr Barnabę Danieluka oraz „Do siebie” – gabinet pomocy psychologicznej rozwoju osobistego – Ewa Kruchowska w celu komunikacji i korzystania z usług gabinetu.

  Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art.7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej działania.

  Zostałem również poinformowany_a o tym, że dane zbierane są przez Gabinet „Do siebie” o celu i zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępnione innym podmiotom (poza wskazanym w Klauzurze Informacyjnej), że przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się z godnością i poszanowaniem praw, że wyrażam zgodę dobrowolnie i wyraźnie oraz na warunkach RODO.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - plik PDF

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W spawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).