9 września 2016

WenDo

 

Artykuły o WenDo – kliknij w ikonę:

Zwierciadło Zdrowe Zdrowie Zdrowe Zdrowie Charaktery

 

WenDo – warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewczynek

WenDo oznacza „drogę kobiet” – jest to warsztat samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. Uczestnictwo w warsztacie WenDo pozwala na nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik samoobrony. Wpływa też na zwiększenie asertywności i podniesienie wiary w siebie.

Jak przebiega warsztat WenDo?

Standardowy warsztat WenDo trwa dwa dni po 6h każdy (łącznie 12 godzin). Ilość uczestniczek waha się od 6 do 12. Mogą brać w nim udział kobiety i dziewczynki od 7 r.ż. (nie ma górnej granicy wiekowej). Podczas warsztatu uczestniczki aktywnie uczą się technik samoobrony. Poza obroną fizyczną nabywają także umiejętność obrony psychicznej tzn.: świadomość swoich granic; asertywnej komunikacji; pracy z głosem; obrony swojego terytorium psychologicznego. WenDo stanowi zatem unikalne połączenie pracy w obszarze ciała (ciosy, uwolnienia, krzyk) i psychiki (samoocena, asertywność).

Czy WenDo wymaga specjalnych umiejętności lub sprawności fizycznej?

Nie. Z założenia jest przeznaczony dla wszystkich kobiet i dziewczynek (także tych z niepełnosprawnościami). WenDo nie jest szkołą walki, nie wymaga specjalnych, wielokrotnych ćwiczeń i lekcji. Nie wymaga też specjalnej sprawności fizycznej, jakiegokolwiek doświadczenia ze sportem, czy samoobroną. Standardowy dwudniowy warsztat wystarczy, by nabyć niezbędne umiejętności samoobrony.

Czy WenDo wzmaga agresję?

Przeciwnie. Podczas warsztatu nie tylko uczymy się wyznaczania i szacunku dla naszych granic, lecz także szacunku dla granic innych ludzi. WenDo jest techniką samoobrony a nie szkołą walki – ciosy i uwolnienia stosowane są tylko w sytuacjach koniecznych i po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków obrony psychicznej (asertywność).

Czy WenDo jest terapią?

Nie. Choć podczas warsztatów rozmawiamy o doświadczeniu przemocy i sposobach radzenia sobie z nią, to nie zajmujemy się leczeniem trudnych doświadczeń. Osoby zainteresowane taką pracą są kierowane do stosownych specjalistów.

Po co komu WenDo? ;)

WenDo pozwala poczuć się pewniej w sytuacjach codziennych, na ulicy, w pracy, w domu – wszędzie tam gdzie kobiety i dziewczynki doznają nadużyć, przemocy, gdzie ich granice są przekraczane. Dzięki nabyciu umiejętności skutecznych technik samoobrony absolwentki warsztatu mogą czuć się bardziej bezpiecznie i pewnie, a w sytuacji zagrożenia ochronić swoje życie i zdrowie. Program WenDo ma na celu ukazanie, wydobycie i wzmocnienie już posiadanej przez kobiety i dziewczynki siły (tak fizycznej, jak psychicznej), z której często nie zdają sobie sprawy. Większość uczestniczek wychodzi z warsztatu WenDo wzmocniona, bardziej pewna siebie i swoich możliwości. gotowa na pozytywne zmiany w wielu obszarach życia.

Więcej informacji o WenDo: 

O warsztatach WenDo prowadzonych w naszym regionie można przeczytać więcej na FB: Wendo Podhale

 

Specjalistka – psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana trenerka WenDo:
mgr Ewa Kruchowska
CENNIK:

strzalkamala do ustalenia

 

TELEFON KONTAKTOWY: 600-176-854