8 września 2016

Psycholog dorosłych

dorosli

PORADNICTWO, WSPARCIE psychologiczne dla osób dorosłych,
w sytuacjach gdy występuje m.in.:

strzalkamala nadmierny lęk (martwienie się wszystkim, obawy przed wyjściem z domu, napady lęku),
strzalkamala obniżenie samopoczucia (smutek, niechęć do pracy, utrata radości życia),
strzalkamala kłopoty w relacji z dziećmi (trudności wychowawcze),
strzalkamala trudności w relacji z partnerem,
strzalkamala chęć samorozwoju i poznania siebie.

TERAPIA INDYWIDUALNA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

strzalkamala uzależnienia od substancji (alkohol, narkotyki, sterydy, leki),
strzalkamala uzależnienia od czynnoścu (hazard, pornografia, zakupy, internet),
strzalkamala terapia współuzależnienia.

DIAGNOZA (w tym testowa) osób DOROSŁYCH

strzalkamala diagnoza poziomu rozwoju poznawczego (IQ),
strzalkamala diagnoza sprawności pamięci i koncentracji,
strzalkamala diagnoza osobowości,
strzalkamala diagnoza poziomu lęku i obniżenia nastroju,
strzalkamala diagnoza postaw rodzicielskich,
strzalkamala diagnoza inteligencji emocjonalnej,
strzalkamala ocena preferencji zawodowych.

DIAGNOZA (w tym testowa) SENIORÓW:

strzalkamala ocena sprawności poznawczej w tym pamięci,
strzalkamala ocena samopoczucia (diagnoza występowania depresji),
strzalkamala ocena ryzyka uzależnienia od alkoholu.

SPORZĄDZANIE OPINII  w tym na potrzeby Zespołów Orzekających