8 września 2016

Psycholog dorosłych

dorosli

PORADNICTWO, WSPARCIE psychologiczne dla osób dorosłych,
w sytuacjach gdy występuje m.in.:

strzalkamala nadmierny lęk (martwienie się wszystkim, obawy przed wyjściem z domu, napady lęku),
strzalkamala obniżenie samopoczucia (smutek, niechęć do pracy, utrata radości życia),
strzalkamala kłopoty w relacji z dziećmi (trudności wychowawcze),
strzalkamala trudności w relacji z partnerem (konflikty, przemoc, uzależnienie),
strzalkamala chęć samorozwoju i poznania siebie.

TERAPIA INDYWIDUALNA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

strzalkamala uzależnienia od substancji (alkohol, narkotyki, sterydy, leki),
strzalkamala uzależnienia od czynności (hazard, pornografia, zakupy, internet),
strzalkamala terapia współuzależnienia.

DIAGNOZA (w tym testowa) osób DOROSŁYCH

strzalkamala poziomu rozwoju poznawczego (IQ),
strzalkamala sprawności pamięci i koncentracji,
strzalkamala osobowości,
strzalkamala poziomu lęku i smutku (obniżenia nastroju),
strzalkamala postaw rodzicielskich,
strzalkamala inteligencji emocjonalnej,
strzalkamala ocena preferencji zawodowych.

DIAGNOZA (w tym testowa) SENIORÓW:

strzalkamala ocena sprawności poznawczej w tym pamięci,
strzalkamala ocena samopoczucia (diagnoza występowania depresji),
strzalkamala ocena ryzyka uzależnienia od alkoholu.

SPORZĄDZANIE OPINII  w tym na potrzeby Zespołów Orzekających