8 września 2016

Ewa Kruchowska

Ewa Kruchowska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka CBT, trenerka kompetencji miękkich, trenerka WenDo.

Ukończyła z wyróżnieniem studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym dwie specjalizacje: Psychologia kliniczna i Pomoc psychologiczna człowiekowi zdrowemu. Na szkoleniu podyplomowym Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła roczne szkolenie- Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu behawioralno-poznawczym w ośrodku Mensana w Krakowie i liczne szkolenia specjalistyczne, w tym cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, zakupoholizm, uzależnienie od internetu). Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu (kompetencje na poziomie VII European Qualifications Framework). Jest absolwentką Akademii Treningu WenDo w Krakowie i certyfikowana trenerką WenDo – warsztatu asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewczynek. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowie i uzyskała certyfikat psychoterapeutki poznawczo-behawiorlanej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB nr. 1110.

W trosce o jak najwyższa jakość usług dba o ciągły rozwój zawodowy, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Posiada doświadczenie kliniczne i diagnostyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami w podeszłym wieku. Pracowała m.in. z osobami doświadczającymi obniżenia nastroju i lęku, osobami doświadczającymi przemocy, rodzicami chcącymi lepiej zrozumieć i wspierać swoje dzieci, młodzieżą przeżywającą kryzysy oraz z osobami zdrowymi pragnącymi zadbać o swój rozwój intelektualny i psychiczny. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie, badania testowe, rozmowy motywacyjne i konsultacje wychowawcze, jak również grupowe warsztaty i prelekcje.

Autorka artykułów psychologicznych w czasopismach „List”, „Wiedza i życie” i „Nowy List”. Specjalistka i autorka artykułów krakowskiego Wydawnictwa Mwww.zdrowezdrowie.pl. Współautorka czterech monografii naukowych. Wykonawczyni warsztatów i wykładów w tym dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Podhalańskie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.


WYKSZTAŁCENIE

 • 2017-2021 – Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe całościowy czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2014-2015 – Akademia Treningu WenDo – roczny kurs trenerski z zakresu prowadzenia zajęć WenDo – samoobrony i asertywności kobiet [uzyskanie certyfikatu trenerskiego 2016]
 • 2013 – Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana – roczne szkolenie z prowadzenia terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży
 • 2011 – Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy pedagogicznej
 • 2001-2006 – Psychologia Uniwersytet Jagielloński – dzienne studia magisterskie, ścieżki specjalizacyjne: Pomoc psychologiczna człowiekowi zdrowemu i Psychologia kliniczna

SZKOLENIA (uczestnictwo w blisko 500 godzinach szkoleniowych)

 • “Psychoterapia mizofonii w nurcie CBT” – AD-ASTRA Jarosław Mirkiewicz (6h)
 • “Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu” – Fundacja Dziewczyny w Spektrum (3h)
 • Podejście dialogiczne i metoda dociekań filozoficznych w pracy antydyskryminacyjnej i emancypacyjnej – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Warsztat antydyskryminacyjny – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Silne emocje – jak przetrwać kryzys z pomocą umiejętności DBT – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • FACT COVID 19 – Interwencja Kryzysowa w nurcie ACT.
 • Podejście coachingowe w pomaganiu. Fundacja Przestrzeń Rozwoju, Kraków
 • Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systmowej terapii Rodzin. Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków
 • Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych, Fundacja Dobrostanu Ogólnego, Wrocław
 • Psychological First Aid – (Pierwsza pomoc psychologiczna.Interwencja kryzysowa) John Hopkins University, e- kurs
 • Major Depression in the Population: A Public Health Approach – (Depresja w populacji: Perspektywa zdrowia publicznego) – Johns Hopkins University, e-kurs,
 • Resilience in Children Exposed to Trauma, Disaster and War: Global Perspectives – (Odporność dzieci w obliczu traumy, klęsk żywiołowych i wojny: Perspektywa globalna – University of Minnesota, e- kurs
 • Understanding Violence (Zrozumieć przemoc) – Emory University, e-kurs
 • Szkolenie z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień. Projekt WIP: Wiedza – Interwencja – Profilaktyka Fundacja Pozytywka, Jawor
 • The Clinical Psychology of Children and Young People (Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży) – University of Edinburg, e-kurs
 • Alcohol, Drugs, and Baby Boomers: Are you ready? (Alkohol, narkotyki i wyż demograficzny – czy jesteśmy gotowi?) – Johns Hopkins University, e-kurs
 • Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life (Zrozumieć mózg: neurobiologia życia codziennego) – University of Chicago, e-kurs
 • Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects (Nauka uczenia: skuteczne metody wspomagające naukę) – University of California, e-kurs
 • The Addicted Brain (Uzależniony mózg)- Emory University – e-kurs
 • Moralites of Everyday Life (Moraność dnia codzinnego) – Yale University, e-kurs
 • Specjalistyczny Moduł Szkoleniowy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, od hazardu zakupoholizm), Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Gryżyna
 • Praca z podopiecznym DPS/ŚDS chrującym psychicznie, ROPS, Kraków
 • Metody pracy i aktywizacji społeczno-zaowodowej osób chorujących psychicznie, ROBS, Kraków
 • Szkoła Karpackich Liderek, Porozumienie Karpackie “Karpaty Naszym Domem”, Białka Tatrzańska
 • Warsztaty Histori Kobiet, Fundacja Przestrzeń Rozwoju, Kraków
 • Warsztat umiejętności psychospołecznych, Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, Kraków
 • Akademia mistrzów treningu – gry i symulacje szkoleniowe, Grupa Trenerska Mentor, Kraków
 • Sztuka dialogu, Graal Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci, Zakopane
 • Grupa rozwoju osobistego z elementami pracy ze snem w konwencji Gestalt, Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, Kraków
 • Mediacje – alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, Centrum Edukacji Małopolskich Organizacji Pozarządowych, Kraków
 • Profilaktyka uzależnień, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Kraków
 • Powstrzymaj przemoc – warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Kraków
 • NVC – Porozumienie bez przemocy w praktyce, Quinspiracji, Kraków
 • Specyfika pracy z uczniem niepełnosprawnym ruchowo, PPP Nowy Targ
 • Pomoc psychologiczna dla osób LGBT, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
 • Jak skutecznie prowadzić dziecko z ADHD u psychologa, Dziecko i świat za pan brat, Kraków
 • Diagnoza i terapia młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, PPP, Nowy Targ
 • Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania, PPP, Nowy Targ
 • Dopalacze zagrożeniem dla młodzieży, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Nowy Targ
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Nowy Targ
 • Oblicza przemocy domowej, Centrum Edukacji, Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Nowy Targ
 • Program rozwoju talentów „Multiplikator” – rozwijanie umiejętności trenerskich, Kraków, Opole, Wrocław
 • Ars docendi – innowacyjne metody dydaktyczne, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Terapeutyczna praca nad intymnością, erotyką i seksualnością w związkach, Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii, Kraków

ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY

 • GPS – grupa samokształceniowa psychoterapeutek CBT (w trakcie)
 • 12 tygodniowe spotkania w Zespole samokształceniowym DBT – Nastolatki samouszkadzające się i z tendencjami samobójczymi

WEBINARY

 • Ile filozofa powinno być w terapeucie? Wartość fenomenologii w myśleniu klinicznym – Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne
 • Jak fantastyka może pomóc poradzić sobie z życiowymi kryzysami – Aleksandra Radomska-Budnik
 • Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie – Zaufany Terapeuta
 • Lęk, niepokój wywołany wojną w Ukrainie: jak sobie z nimi radzić? – Centrum Terapii Dialog
 • Antyrasizm – zmiana zaczyna się w ciele
 • Rozmowa w duchu ciałopozywności – Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 • Complex PTSD – czym jest, jak go rozpoznać i jak leczyć? – Mazowieckie Centrum Psychoterapii
 • Cykl webinarów: “Wsparcie dziecka z ASD” :
  – Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości
  – Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?
  – Rozwój komunikacji u osób z ASD
  – Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny
 • Fajny terapeuta, oczami dziecka. Fajny czyli jaki? Wyższa Szkoła Humanitas

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • “Do siebie” – gabinet pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego  diagnoza i pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci, diagnoza testowa, poradnictwo wychowawcze, wydawanie opinii w tym na potrzeby zespołów orzekających, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i szkoleń
 • Psychodiagnostyka – prywatny gabinet psychologiczny diagnoza i pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci, diagnoza testowa, wydawanie opinii w tym na potrzeby zespołów orzekających
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przygotowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń kursu “Psychoterapia”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, prowadzenie warsztatów dla młodzieży oraz Rad Pedagogicznych dla nauczycieli, sporządzanie opinii i orzeczeń psychologicznych
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu konsultacje psychologiczne i wsparcie psychologiczne dla beneficjentów GOPS
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu udzielanie wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy i praca ze sprawcami przemocy
 • Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, psychoedukacja
 • Dom Pomocy Społecznej “Smrek” w Zaskalu udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w podeszłym wieku, diagnoza psychologiczna, opiniowanie, prowadzenie zajęć stymulujących sprawność poznawczą
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie prowadzenie wykładów z przedmiotów: „Etyka Biznesu” i „Psychologia Kreatywności”
 • oraz prace w charakterze trenera psychologicznych kompetencji miękkich m.in. dla Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Maestra w Wieliczce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, Maltańska Służba Medyczna w Nowym Targu, Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie, Bahlsen, Bank Przemysłowo-Handlowy, Narodowy Bank Polski, Sąd Rejownoy w Nowym Targu.

STAŻE I PRAKTYKI:

 • Oddział Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu – uczestnictwo w terapiach grupowych i wykładach tematycznych dla osób cierpiących na chorobę alkoholową
 • Klub Abstynenta “Rodzina” Nowy Targ – uczestnictwo w pięciu Międzynarodowych Rajdach Abstynenta
 • Dom Pomocy Społecznej, Legnickie Pole – budowanie kontaktu z osobami cierpiącymi na schizofrenię i niepełnosprawność intelektualną
 • Szpital Uniwersytecki, Oddział C Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie – budowanie relacji z pacjentami cierpiącymi na psychozy
 • Fédération Internationale de L’Arche Jean Vanier’a–Communaté de Bruxelles, Belgia – całodobowa opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, fizycznie oraz cierpiącymi na zaburzenia psychiczne
 • Oddział Ogólnopsychiatryczny „7D” Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie – diagnoza ilorazu inteligencji, diagnoza zaburzeń organicznych, wywiad kliniczny
 • Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – obserwacja i analiza terapeutycznych sesji rodzinnych
 • Poradnia Psychosomatyki i Terapii Rodziny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – obserwacja i analiza sesji z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne
 • Fundacja Ruperta Mayera „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie, Żmiąca – całodobowa opieka nad dziećmi z domów dziecka, rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i rozbitych

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie? Konferencja PTDBT
 • Siła, odwaga, solidarność – jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją, Kraków
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Cóż wiemy o miłości?” – wystąpienie z referatem pt. “Anatomia flirtu – radosna gra kobiecej kokieterii czy krwawy rytuał męskiego uwodzenia?” – prezentacja poglądów Georga Simmela i Jeana Baudrillarda, Kraków
 • 25th June Evening Lecture and Book Launch ‘The Art of Dying: A Journey to Elsewhere’, Londyn
 • Female Experience: Women Working With Woman, Londyn
 • V Ogólnopolska Konferencja “Życie Człowika w Wielkich i Małych Narracjach” – wystąpienie z referatem pt. “Metoda wielostopniowej analizy hermeneutycznej”, Wrocław
 • Konferencja Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Współczesne koncepcje schizofrenii – między klasyfikacją a praktyką”, Kraków

PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE:

2022 Kruchowska, E. (2022). “cPTSD – diagnoza i studium przypadku psychoterapii traumy złożonej w nurcie poznawczo-behawioralnym”. [w:] Psychologia w praktyce. Wrzesień/2022.

https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/cptsd-diagnoza-i-studium-przypadku-psychoterapii-traumy-zlozonej-w-nurcie-poznawczo-behawioralnym

2022 Kruchowska, E. (2022). “Pomoc w dwie strony”. [w:] Charaktery. Magazyn psychologiczny. Lipiec/2022.

https://charaktery.eu/artykul/pomoc-w-dwie-strony

2022 Kruchowska, E. (2022). “Jak być ze sobą w rozstaniu? – poradnik samoopieki”. [w:] Charaktery. Magazyn psychologiczny. Czerwiec/2022.

https://charaktery.eu/artykul/jak-poradzic-sobie-po-rozstaniu-poradnik-samoopieki

2022 Kruchowska, E. (2022). “Empatia wobec samej i samego siebie”. [w:] Kobiecy wieczór: „Charaktery” w Radio Dla Ciebie. Marzec/2022.

https://www.rdc.pl/podcast/kobiecy-wieczor-charaktery-w-rdc-empatia-wobec-samego-siebie/

 

2022 Kruchowska, E. (2022). “Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem technik ACT?”. [w:] “Poradnik na czas niepokoju” – czasopisma psychologicznego Charaktery. Marzec/2022.

https://charaktery.eu/poradnik-na-czas-niepokoju

2022 Kruchowska, E. (2022). “Jak powrócić do samego siebie? O empatycznej komunikacji z sobą i innymi”. [w:] Charaktery. Magazyn psychologiczny. Marzec/2022.

https://charaktery.eu/artykul/jak-powrocic-do-samego-siebie-o-empatycznej-komunikacji-z-soba-i-innymi

2022 Kruchowska, E. (2018). “WENDO KOBIECA DROGA W MĘSKIM ŚWIECIE”. [w:] MISTI. PORADNIK OD KOBIET DLA KOBIET. Marzec/2022.

https://mistishop.pl/poradnik-od-kobiet-dla-kobiet/

2018 Kruchowska, E. (2018). “Siła kobiet”. [w:] Charaktery. Magazyn psychologiczny. Styczeń/2018.
list_10_15 2015 Kruchowska, E. (2015). “Antyporadnik rodzinny”. [w:] Nowy List. W raju nie było dzieci. Październik/2015.
list_grudzien 2014 Kruchowska, E. (2014). “Droga [do] samodzielności”. [w:] Nowy List. Wiara i samodzielność. Listopad-Grudzień/2014.
monografia_opocz 2014 Kruchowska Ewa. Meandry nurtu jakościowego – osobiste refleksje o zawodzie badacza. [w:] Małgorzata Opoczyńska (red.) Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
finance-small 2013 Kruchowska, E. „Suppose we change the (meta) rules of the game [w:] Ethic in Finanse: What we can do? The view of the upcoming generations, [zwycięskie prace konkursowe międzynarodowego konkursu “Robin Cosgrove Prize”] Genewa
bank_12_2013 2013 Fragment eseju “A może zmienić (meta)zasady gry?” Ewy Kruchowskiej – laureatki II miejsca konkursu Etyka Finansów Robinsona Crosgrove za pracę “A może zmienić (meta)zasady gry?” traktującej o psychologicznym nacisku jakiemu podlegają pracownicy banków. [w:] aleBank. Grudzień/2013.
starzenie-sie-i-starosc 2013 Kruchowska, E. (2013). Starość w zmieniającej się perspektywie wieku. [w:] Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě. Sosnowiec-Praha, Wydawnictwo Humanista Wyższej Szkoły Humanitas
bank-2013-04-okladka-150x 2013 Wypowiedź laureatki II miejsca konkursu Etyka Finansów Robinsona Crosgrove za pracę “A może zmienić (meta)zasady gry?” traktującej o psychologicznym nacisku jakiemu podlegają pracownicy banków. [w:] aleBank. Kwiecień/2013.
okladka_list_mala_513 2013 Kruchowska, E. (2013). Brzydkie słowo na “P”. [w:] Miesięcznik katolicki List. Maj/2013.
list_02-2013 2013 Kruchowska, E. (2013). Dobroczynny lęk. [w:] Miesięcznik katolicki List. Luty/2013.
list_11-2012 2012 Kruchowska, E. (2012). Najbardziej potrzeba nam… bliskości. [w:] Miesięcznik katolicki List. Listopad/2012.
skanowanie-male 2012 Kruchowska, E. (2012). To, co mnie żywi, niszczy mnie. [w:] Miesięcznik katolicki List. Numer specjalny 2012. Wypowiedź eksperta na temat zaburzeń odżywiania u młodzieży.
skanowanie0011 2011 Kruchowska, E. (2011). VI Dni Jana Pawła II, O godności człowieka w erze ponowoczesnej. [w:] Godność. Nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie organizowanym przez Politechnikę Krakowską w ramach VI Dni Jana Pawła II w Krakowie. (pierwsze miejsce)
zeszyt15-16 2010 Kruchowska, E. (2010). Sytuacyjne i podmiotowe determinanty wyborów etycznych w biznesie. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Zeszyt Naukowy. Zarządzanie 4-5.
badania-narracyjne-w-psychologii-640x480 2010 Kruchowska, E. (2010). Metoda wielostopniowej analizy i interpretacji materiału empirycznego. [w:] Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko (red.) Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo psychologii i kultury.
1_20090330__okladka_jak_byc_bogatym_mala 2009 Kruchowska, E. (2009). Dlaczego warto iść pod prąd. Jak kreatywność przekłada się na sukces. Wiedza i życie. Numer specjalny 2/2009.
39378_1187709215_e214_p 2009 Orzechowski, J., Kruchowska E. (2009) Metoda twórczego rozwiązywania problemów CPS (Creative Problem Solving), podręcznik wewnętrzny TPSA
344693 2008 Kruchowska, E. (2008). Deficyty samoregulacji w schizofrenii. [w:] Agnieszka Niedźwieńska, Samoregulacja w poznaniu i działaniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.