8 września 2016

Ewa Kruchowska

Ewa Kruchowska – psycholożka, trenerka kompetencji miękkich, trenerka WenDo, wykładowczyni.
 
Ukończyła z wyróżnieniem studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym dwie specjalizacje: Psychologia kliniczna i Pomoc psychologiczna człowiekowi zdrowemu. Na szkoleniu podyplomowym Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła roczne szkolenie- Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu behawioralno-poznawczym w ośrodku Mensana w Krakowie i liczne szkolenia specjalistyczne, w tym cykl szkoleń z zakresu diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, zakupoholizm, uzależnienie od internetu). Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu (kompetencje na poziomie VII European Qualifications Framework). Jest absolwentką Akademii Treningu WenDo w Krakowie i certyfikowana trenerką WenDo – warsztatu asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewczynek. Obecnie realizuje program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej przygotowujacy do uzyskania certyfikatu i akredytowany przez PTTPiB w Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie.
 
W trosce o jak najwyższa jakość usług dba o ciągły rozwój zawodowy, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 
Posiada doświadczenie kliniczne i diagnostyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami w podeszłym wieku. Pracowała m.in. z osobami doświadczającymi obniżenia nastroju i lęku, osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami doświadczającymi przemocy, rodzicami dzieci sprawiającymi trudności wychowawcze, młodzieżą przeżywającą kryzysy oraz z osobami zdrowymi pragnącymi zadbać o swój rozwój intelektualny i psychiczny. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie, badania testowe, rozmowy motywacyjne i konsultacje wychowawcze, jak również grupowe warsztaty i prelekcje.
 
Autorka artykułów psychologicznych w czasopismach „List”, „Wiedza i życie” i „Nowy List”. Specjalistka i autroka artykułów krakowskiego Wydawnictwa Mwww.zdrowezdrowie.pl. Współautorka czterech monografii naukowych. Wykonawczyni warsztatów i wykładów w tym dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Podhalańskie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.