8 września 2016

Oferta osoby dorosłe

PORADNICTWO I WSPARCIE psychologiczne dla osób dorosłych, w sytuacjach gdy występuje m.in.:

strzalkamala nadmierny lęk (martwienie się wszystkim, obawy przed wyjściem z domu, napady lęku),
strzalkamala obniżenie samopoczucia (smutek, niechęć do pracy, utrata radości życia),
strzalkamala kłopoty w relacji z dziećmi (trudności wychowawcze),
strzalkamala trudności w relacji z partnerem (konflikty, przemoc, uzależnienie)
strzalkamala chęć samorozwoju i poznania siebie.

DIAGNOZA (w tym testowa) osób DOROSŁYCH:

strzalkamala poziomu rozwoju poznawczego (IQ),
strzalkamala sprawności pamięci i koncentracji,
strzalkamala osobowości,
strzalkamala poziomu lęku i smutku,
strzalkamala postaw rodzicielskich,
strzalkamala inteligencji emocjonalnej,
strzalkamala występowania uzależnienia od alkoholu lub uzależnień behawioralnych (hazard, zakupoholizm,uzależnienie od internetu)

DIAGNOZA (w tym testowa) SENIORÓW:

strzalkamala ocena sprawności poznawczej w tym pamięci,
strzalkamala ocena samopoczucia (diagnoza występowania depresji),
strzalkamala ocena ryzyka uzależnienia od alkoholu.

SPORZĄDZANIE OPINII
w tym na potrzeby Zespołów Orzekających

 


MOJE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DOROSŁYMI

Ukończyłam z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w tym dwie ścieżki psychologiczne: „Psychologia kliniczna” i „Pomoc psychologiczna człowiekowi zdrowemu”.

Pierwsze doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam sprawując całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie, intelektualnie i cierpiącymi na zaburzenia psychiczne w czasie wolontariatu L'Arche – Communauté de Bruxelles w Belgii, oraz w czasie praktyk w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie” prowadziłam konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych (małżonkom alkoholików) oraz udzielam porad wychowawczych dla rodziców, w tym z rodzin zastępczych. W podobnym zakresie świadczę pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu (praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie), oraz w ramach pracy w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom od Alkoholu w Czarnym Dunajcu (praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami) Z osobami w podeszłym wieku pracowałam w Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, prowadząc diagnozy psychogeriatryczne, udzielając wsparcia emocjonalnego i stymulując zachowanie sprawności poznawczej.

Od 2011 roku prowadzę praktykę prywatną udzielając wsparcia osobom dorosłym doświadczającym nadmiernego lęku, trudności w kontroli emocji, kryzysu, mobbingu, trudności w relacji z partnerem, dziećmi, innymi ludźmi, oraz niskiej samooceny. Prowadzę także warsztaty kompetencji psychologicznych  dla osób dorosłych (m.in. kreatywne rozwiązywanie problemów, asertywność, techniki kontroli stresu i relaksacji, WenDo – asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewczynek).

Jestem autorką artykułu na temat mobbingu w instytucjach bankowych oraz artykułów psychologicznych m.in. na temat starości, lęku, wypalenia zawodowego, czy kreatywnego rozwiązywania problemów.