9 września 2016

Testy

exam-codeGabinet “Do siebie” dysponuje akredytowanymi i legalnymi testami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Badanie jest prowadzone i interpretowane przez dyplomowanego psychologa.

Testy psychologiczne to zweryfikowane naukowo metody służące do oceny różnych komponentów funkcjonowania psychologicznego. Ich zaletą jest wysoka jakość diagnozy gwarantowana przez akredytację Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Testami psychologicznymi może posługiwać się jedynie dyplomowany psycholog, co gwarantuje poprawność procesu diagnozy, oraz interpretacji wyników. Badanie wystandaryzowanymi testami pozwala na uzyskanie obiektywnej diagnozy poprzez porównanie uzyskanego przez osobę badaną wyniku do wyniku uzyskanego przez inne osoby w populacji. Tym właśnie akredytowane testy psychologiczne różnią się od metod dostępnych w Interencie lub prasie popularnej, nie mających żadnych podstaw naukowych.

Badanie testami ma charakter nieinwazyjny – zwykle opiera się na badaniu kwestionariuszowym typu papier-ołówek i trwa od kilkunastu minut do dwóch godzin. Wyniki nie są dostępne od razu gdyż wymagają rzetelnego obliczenia oraz interpretacji, które odbywają się po badaniu. Podobnie jak każdy kontakt z psychologiem przebieg i wynik badań testowych objęty jest tajemnicą zawodu psychologa. Na życzenie możliwe jest uzyskanie opinii pisemnej zawierającej wynik diagnozy lub umówienie się na konsultację w celu omówienia z psychologiem uzyskanego wyniku.

Testy psychologiczne stosuje się m.in. podczas diagnozy na potrzeby orzecznictwa, pogłębienia diagnozy psychiatrycznej lub psychologicznej, w celu uzyskania informacji na temat niepowodzeń szkolnych, preorientacji zawodowej oraz na życzenie osoby badanej.

Lista i opis dostępnych w Gabinecie testów znajduje się z lewej strony strzalkamala

 

DIAGNOZA (w tym testowa) osób DOROSŁYCH

strzalkamala poziomu rozwoju poznawczego (IQ),
strzalkamala sprawności pamięci i koncentracji,
strzalkamala osobowości,
strzalkamala poziomu lęku i smutku (obniżenia nastroju),
strzalkamala postaw rodzicielskich,
strzalkamala inteligencji emocjonalnej,
strzalkamala ocena preferencji zawodowych.

DIAGNOZA (w tym testowa) SENIORÓW:

strzalkamala ocena sprawności poznawczej w tym pamięci,
strzalkamala ocena samopoczucia (diagnoza występowania depresji),
strzalkamala ocena ryzyka uzależnienia od alkoholu.

SPORZĄDZANIE OPINII  w tym na potrzeby Zespołów Orzekających

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać rzetelny pomiar funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego lub rodzinnego zachęcamy do badania dostępnymi w gabinecie testami.

 

Specjalistka – psycholożka, psychoterapeutka:
mgr Ewa Kruchowska

poniedziałek, wtorek, środa

TELEFON KONTAKTOWY: 600-176-854