11 września 2016

Testy psychogeriatryczne

Testy psychogeriatryczne służą diagnozie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego osoby w podeszłym wieku. Badanie odbywa się z poszanowaniem trudności seniora, tylko za jego/jej zgodą. Często wskazana jest obecność członka rodziny w celu pogłębienia wywiadu. Podczas badania stosujemy testy dobrane w zależności od potrzeb. Możliwe jest badanie w domu osoby zainteresowanej.

Wykaz stosowanych metod (badanie może zostać pogłębione o inne metody, bez zmiany cennika):
– wywiad rodzinny, rozmowa z osoba badaną – MINIMENTAL
– Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)
– Geriatryczna Skala Oceny Depresji
– Geriatryczna Skala Diagnozy Uzależnienia od Alkoholu
– Skala Oceny Złożonych Czynności Życia Codziennego
– Ocena Podstawowych Czynności W Życiu Codziennym
– Test Rysowania Zegara
– Skrócony Test Sprawności Umysłowej

.