11 września 2016

Skala Inteligencji dla Dorosłych (WAIS-R)

wais-r_dorCEL: diagnoza ogólnego poziomu rozwoju poznawczego (ilorazu inteligencji) oraz uzyskanie profilu poszczególnych umiejętności wraz z ewentualnymi deficytami.

DLA KOGO: dla osób w wieku od 16 do 79 lat.

PRZEBIEG BADANIA: badanie polega na wykonywaniu zadań mierzących stopień rozwoju różnych typów umiejętności, czas wykonania około 1,5-2h, badanie indywidualne.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: wynik obrazujący poziom rozwoju poznawczego w zakresie inteligencji ogólnej, słownej i bezsłownej, wyniki analizy czynnikowej, analizę profilową ukazującą mniej i bardziej rozwinięte zdolności osoby badanej.

zalety: test WISC-r jest metodą diagnozy poziomu rozwoju poznawczego najczęściej stosowaną i dającą najszerszy obraz poziomu poszczególnych zdolności poznawczych. Dostarcza znacznej ilości informacji nie tylko na temat intelektualnego funkcjonowania osoby dorosłej, lecz także jej motywacji, zdolności pamięciowych, podatności na stres czy umiejętności pracy pod presją czasu. Stosowany zwykle dla potrzeb całościowej diagnozy, w sytuacji występowania trudności edukacyjnych, lub dla potwierdzenia wysokich możliwości intelektualnych. Pozwala określić możliwości poznawcze osoby badanej, wskazać obszary potencjału i obszary wymagające rozwinięcia.

ograniczenia: test WISC-r wskazuje ogólny potencjał osoby badanej, oraz rozwój poszczególnych zdolności. Nie służy diagnozie dysleksji, dysortografii. Test nie może być stosowany częściej niż raz na dwa lata – inaczej uzyskane wyniki nie są miarodajne.