11 września 2016

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)

staiCEL:  kwestionariusz pozwala zdiagnozować natężenie doświadczanego przez osobę badana lęku sytuacyjnego (lęk jako stan) i będącego względnie stałą charakterystyką osobowości (lęk jako cecha). Używany przesiewowo wskazuje osoby wysokim i niskim progiem doświadczania lęku. Wskazany przy diagnozie predyspozycji do zawodów wymagających niskiego poziomu lęku  i zwiększonej odporności na stres i ryzyko (np. wojskowi, ochroniarze, policjanci, strażacy).
DLA KOGO: młodzież i osoby dorosłe (od 15 r.ż-18 r.ż. oraz 21-79 r.ż.).
PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 20 minut.
WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: informację na temat poziomu odczuwanego lęku sytuacyjnego oraz lęku jako cechy.
zalety: możliwość diagnozy natężenia lęku. Test diagnostyczny pomocny przy kwalifikacji na terapię zaburzeń lekowych oraz ocenie jej rezultatów. Możliwe wielokrotne badanie w krótkich odstępach czasu dla obiektywnego porównania zmian natężenia lęku.
ograniczenia: rzetelne wyniki uzyskuje się tylko w przypadku braku symulacji osoby badanej.