11 września 2016

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (STAIC)

CEL:  Kwestionariusz pozwala zdiagnozować natężenie doświadczanego przez dziecko lęku sytuacyjnego (lęk jako stan) i lęku będącego względnie stałą charakterystyką osobowości (lęk jako cecha). Używany przesiewowo wskazuje osoby wysokim i niskim progiem doświadczania lęku. Wskazany przy diagnozie predyspozycji do zawodów wymagających niskiego poziomu lęku  i zwiększonej odporności na stres i ryzyko (np. wojskowi, ochroniarze, policjanci, strażacy). 

DLA KOGO: dzieci i młodzież (od 10-14 lat).

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 20 minut.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: informację na temat poziomu odczuwanego lęku sytuacyjnego oraz lęku jako cechy.

zalety: możliwość diagnozy natężenia lęku. Test diagnostyczny pomocny przy kwalifikacji na terapię oraz ocenie jej rezultatów.  Możliwe wielokrotne badanie w krótkich odstępach czasu dla obiektywnego porównania zmian natężenia lęku.

ograniczenia: rzetelne wyniku uzyskuje się tylko w przypadku braku symulacji osoby badanej.