11 września 2016

Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-r)

epq-rCEL: kwestionariusz służy do badania podstawowych wymiarów osobowości ujętych w teorii Eysencka.
Składa się ze 100 pytań tworzących cztery skale. Umożliwia wstępne określenie osobowości w wymiarach: Ekstrawersja/Introwersja, Neurotyzm/Zrównoważenie emocjonalne, Tendencja do prezentowania się w dobrym świetle.

DLA KOGO: uczniów, studentów, osób dorosłych.

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 40 minut, możliwe badanie grupowe.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: wyniki w obszarze pięciu wymiarów osobowości wraz z interpretacją.

zalety: podstawowy test diagnostyczny osobowości.

ograniczenia: test nie diagnozuje zaburzeń osobowości, ani nie zawiera wskazówek terapeutycznych.