11 września 2016

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (Dinemo)

dinemoCEL: pomiar podstawowych poziomu inteligencji emocjonalnej, w tym umiejętności odczytywania własnych i cudzych emocji, oraz respektowania i rozumienie ich funkcji.

DLA KOGO: uczniowie gimnazjum, szkół średnich, osoby dorosłe.

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 20 minut, możliwe badanie grupowe.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: wynik ogólny poziomu inteligencji emocjonalnej, wynik zdolności rozumienia emocji własnych oraz cudzych wraz z interpretacją.

zalety: wyniki testu DINEMO pozwalają oszacować ogólny poziom inteligencji emocjonalnej, jak też ukazują wyniki w zakresie inteligencji emocjonalnej intrapsychicznej (umiejętność rozumienia własnych stanów emocjonalnych) i intrapsychicznej (umiejętność rozumienia emocji innych ludzi). Może być stosowany w ocenie predyspozycji zawodowych w profesjach wymagających rozumienia emocji innych osób (psycholog, pracownik socjalny, ksiądz, nauczyciel itp.)

ograniczenia: autor testu zaleca ostrożną interpretację wyników z uwagi konieczność poszerzenia prób badań normalizacyjnych.