11 września 2016

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP)

wkpCEL: diagnoza predyspozycji zawodowych – uzyskanie profilu preferencji zawodowych osoby badanej oraz wskazanie przykładowych zawodów odpowiadających tym preferencjom. Wyniki mogą być pomocne w wyborze kierunku edukacji, zawodu, lub też zmiany kwalifikacji.

DLA KOGO: uczniów gimnazjów, szkół średnich, osób dorosłych.

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 20 minut, możliwe badanie grupowe.

WYNIKI: W formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: wyniki w obszarze sześciu rodzajów preferencji zawodowych, dwóch stylów działania i preferowanego środowiska pracy. Na podstawie profilu preferencji badanego możliwe jest uzyskanie listy przykładowych zawodów odpowiadających preferencjom i z nimi sprzecznych (w sytuacji gdy uzyskany profil odpowiada wskazanym w narzędziu zawodom).

zalety: test WPK może pomóc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego poprzez uwzględnienie preferencji osoby badanej. Zwykle w wyborze drogi kariery kierujemy się jedynie kompetencjami czyli tym, w czym dobrze sobie radzimy. Nie zawsze nasze kompetencje są tożsame z preferencjami (np. ktoś może świetnie radzić sobie z rachunkami (kompetencje), ale preferować pracę umożliwiającą kontakt z ludźmi – preferencje). Preferencje w połączeniu z kompetencjami wskazują zawody, w których nie tylko będziemy działać efektywnie (kompetencje: np. jestem dobry/a z rachunków) ale i mieć z nich satysfakcję (preferencje: lubię pracować w spokoju). Kompetencje mierzone są m.in. w szkole, na studiach (jakoś wykonania poszczególnych zadań), preferencje natomiast mierzy test WPK.

ograniczenia: test WPK jest narzędziem pomocniczym w diagnozie predyspozycji zawodowych – oznacza to, że diagnozuje preferencje, nie biorąc pod uwagę kompetencji. Wskazuje zawody, które mogą przynieść badanemu satysfakcję, a nie te w których na pewno odniesie sukces czy też do których ma predyspozycje (kompetencje). Pomaga uzyskać dodatkową wiedzę na temat rozwoju zawodowego ale nie jest ostateczną wyrocznią w sprawie drogi zawodowej.