11 września 2016

Skala Inteligencji dla Dzieci (WISC-r)

wisc-r_dziCEL: diagnoza ogólnego poziomu rozwoju poznawczego (ilorazu inteligencji) oraz uzyskanie profilu poszczególnych umiejętności wraz z ewentualnymi deficytami.

DLA KOGO: dzieci i młodzież w wieku 6;0 do 16;11.

PRZEBIEG BADANIA: badanie polega na wykonywaniu zadań mierzących stopień rozwoju różnych typów umiejętności, czas wykonania około 1,5-2h, badanie indywidualne.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: wynik obrazujący poziom rozwoju poznawczego w zakresie inteligencji ogólnej, słownej i pełnej, wyniki analizy czynnikowej, analizę profilową ukazującą bardziej i mniej rozwinięte zdolności dziecka. Przykładowe wskazówki do pracy w obszarach deficytowych.

zalety: test WISC-r jest najczęściej stosowanym testem badającym zdolności poznawcze. Dostarcza znacznej ilości informacji na temat intelektualnego funkcjonowania dziecka, a także jego motywacji, zdolności pamięciowych, podatności na stres czy umiejętności pracy pod presją czasu. Stosowany zwykle w sytuacji występowania trudności szkolnych, lub dla potwierdzenia wysokich możliwości intelektualnych. Pozwala określić możliwości poznawcze dziecka, wskazać obszary potencjału i obszary wymagające rozwinięcia.

ograniczenia: Test WISC-r wskazuje ogólny potencjał dziecka, oraz rozwój poszczególnych zdolności. Nie służy diagnozie specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysortografii) choć jest do niej wstępem – dalsza diagnoza w tym obszarze wymaga kontaktu z pedagogiem. Test nie może być stosowany częściej niż raz na dwa lata – inaczej uzyskane wyniki nie są rzetelne.