11 września 2016

Diagnoza uzależnień

CEL: wstępna ocena występowania i stopnia nasilenia wybranych uzależnień: uzależnienia od pracy (pracoholizm), uzależnienia od Internetu, uzależnienie od hazardu, uzależnienia od alkoholu.

DLA KOGO: osoby dorosłe, młodzież

PRZEBIEG BADANIA: rozmowa konsultacyjna + wykonanie badania testowego typu papier- ołówek, czas trwania w sumie 50 min.

WYNIKI: w formie USTNEJ dostępne do tygodnia po badaniu przekazywana jest podczas konsultacji. Opinia USTNA zawiera: omówienie wyników połączone jest z konsultacją psychologiczną, psychoedukacją na temat doznawanych trudności oraz wskazaniem możliwych kierunków dalszej terapii.

zalety: wstępne rozeznanie w charakterze doznawanych trudności, uzyskanie wiedzy na temat ich specyfiki, oraz wskazań do terapii

ograniczenia: badanie w kierunku występowania uzależnienia ma charakter wstępny, służy rozeznaniu w skali występujących trudności. W razie potwierdzenia występowania trudności pogłębiona diagnoza i ewentualna terapia powinna zostać prowadzona jest przez certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień.