12 lutego 2017

Terapia jąkania PALIN

Wiodącą metodą terapii jest brytyjski program Palin Parent-Child Interaction Approach (Pailin PCI), w której terapią objęte jest zarówno jąkające się dziecko, jak i jego rodzice. Terapia bazuje na wykorzystaniu interakcji rodzic –dziecko. Podstawą programu Palin PCI jest założenie, że rodzice powinni być ważnym elementem i partnerem w terapii jąkania u ich dziecka. To rodzice, wspólnie z logopedą, ustalają i realizują cele, a więc są też odpowiedzialni za efekty swojej pracy. Palin PCI jest przeznaczony do terapii dzieci do 7. roku życia. Program terapii jest dostosowany indywidualnie do każdej rodziny, w oparciu o potrzeby dziecka. W terapii oprócz pracy z całą rodziną stosowane są także strategie bezpośrednie upłynniania mowy dziecka, takie jak spowolnienie tempa mowy, miękki start mówienia czy stosowanie pauz w mówieniu.

Teoretyczne podstawy metody interakcyjnej zakładają, że:

  • rodzice w intuicyjnie, w naturalny sposób wspomagają płynność mowy swojego dziecka
  • styl interakcji rodziców dzieci jąkających się nie różni się od stylu interakcji rodziców dzieci niejąkających się
  • jąkanie wpływa na jakość interakcji rodzic–dziecko
  • sposoby interakcji rodzica z dzieckiem mogą być modyfikowane,a tym samym mogą zwiększyć płynność mowy dziecka
  • dziecko z podatnością na jąkanie gorzej radzi sobie w interakcjach z dorosłym, dlatego też wymaga wsparcia w tym zakresie

(za: Zastosowanie metod Palin PCI i Lidcombe Program w terapii jąkania wczesnodziecięcego, A. Mielewska i K. Węsierska).