11 września 2016

Empatyczna komunikacja – warsztaty asertywnej komunikacji techniką Marshalla Rosenberga (NVC)

emaptyczna

Ludzie, którzy chcą się porozumieć, zawsze znajdą drogę do siebie.
Czasem jednak warto mieć przy sobie dobrą mapę.

 

Jeśli chcesz:

strzalkamala poprawić jakość swojej komunikacji z innymi ludźmi
strzalkamala bardziej otwarcie i satysfakcjonująco porozumiewać się ze swoim partnerem, dziećmi, przyjaciółmi
strzalkamala lepiej rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje
strzalkamala identyfikować swoje prawdziwe potrzeby i znajdować bardziej skuteczne sposoby ich zaspokajania
strzalkamala przyjmować postawę asertywną, bez uciekania w agresję lub uległość
strzalkamala naprawdę słuchać i słyszeć innych ludzi, swojego partnera, dziecko
strzalkamala dawać empatię sobie i innym
strzalkamala lepiej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych

To ten warsztat jest właśnie dla Ciebie!

Porozumienie Bez Przemocy to metoda empatycznej komunikacji, stworzona przez dr Marshalla Rosenberga pozwalająca na swobodne wyrażanie naszych uczuć, potrzeb i próśb. Jej użycie skutkuje wytworzeniem atmosfery zrozumienia i szacunku, w domu, miejscu pracy, szkole – wszędzie tam gdzie wchodzimy kontakt z innymi ludźmi. Stosowanie na co dzień metody Marshalla Rosenberga zmniejsza prawdopodobieństwo powstawaniu konfliktów, a w razie ich pojawienia się pozwala na bardziej konstruktywne ich rozwiązanie. Stosowanie empatycznej komunikacji poprawia jakość naszych relacji z innymi ludźmi i samym sobą.

Forma zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają dwie godziny zegarowe. Podczas zajęć krok po kroku zapoznajemy się z techniką empatycznej komunikacji Marshalla Rosenberga. W czasie pomiędzy zajęciami proponowane są ćwiczenia własne utrwalające i pogłębiające przyswojone umiejętności. Praca odbywa się w małej, stałej grupie (max 12 osób).

*UWAGA: Istnieje także możliwość przeprowadzenia jednodniowych warsztatów weekendowych dla grup zorganizowanych (osoby dorosłe, młodzież szkolna, pracownicy firm).

prowadzenie: mgr Ewa Kruchowska, psycholog absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doświadczona trenerka kompetencji psychologicznych. Prowadziła warsztaty z Techniki Marshalla Rosenberga dla uczniów w Radziszowie k/Krakowa. Ukończyła półroczne szkolenie z zakresu porozumienia bez przemocy w Krakowie.

Przyjdź i przekonaj się jak w prosty sposób lepiej porozumiewać się z innymi ludźmi.