11 września 2016

Skala Postaw Rodzicielskich (SPR)

sprCEL: kwestionariusz składa się z dwóch wersji – przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Pozwala na wskazanie indywidualnej postawy rodzicielskiej matki i ojca, uchwycenie ewentualnych niezgodności, słabych i mocnych stron.

PRZEBIEG BADANIA: badanie kwestionariuszowe, czas trwania około 40 minut, możliwe równoczesne badanie obojga rodziców.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: wyniki obrazujące postawy rodzicielskie matki i ojca w wymiarach: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej. Na życzenie możliwa dodatkowa konsultacja ustna wraz ze wskazówkami do pracy w konfliktowych obszarach.

zalety: możliwość uchwycenia indywidualnego stylu wychowawczego ojca i matki, wychwycenia ewentualnych niezgodności. Narzędzie wspomagające wstępną diagnozę rodziny lub stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad własną postawą rodzicielską.

ograniczenia: test bada postawy, które nie muszą odzwierciedlać się w konkretnych zachowaniach. 

cena: 50zł (cena zawiera: badanie + analiza wyników + wynik testu w formie pisemnej) Możliwa konsultacja obojga rodziców i ustne omówienie wyników wraz ze wskazaniami +100zł