11 września 2016

Test do badania Uwagi – D2

d2CEL: ocena poziomu koncentracji w wymiarze szybkości i dokładności wykonywanych zadań. Diagnoza indywidualnego stylu przetwarzania informacji.

DLA KOGO: normalizacja polska: uczniowie z pięciu przedziałów wieku: V klasy szkoły podstawowej, I i III klasy gimnazjum, I i III klasy Liceum Ogólnokształcącego, (w wieku 11.6-12,5; 13:6-14:5, 15:6 – 16:5, 16:6-17:5, 18:6-19,5), osoby dorosłe w wieku od 21-64 lat (pracownicy administracji, kierowcy, mechanicy, górnicy, elektrycy, kierownicy i wyżsi urzędnicy), nomy poglądowe dla dzieci w wieku 9-18 lat i dorosłych w wieku 18-59.11

PRZEBIEG BADANIA: kwestionariusz typu papier ołówek, czas wykonania około 15 minut.

WYNIKI: w formie pisemnej dostępne do tygodnia po badaniu. Opinia zawiera: informację na temat sprawności koncentracji, szybkości i dokładności opracowywania materiału oraz stylu przetwarzania informacji.

zalety: możliwość diagnozy jakości koncentracji i stylu przetwarzania informacji.

ograniczenia: normy polskie dla wybranych grup wiekowych i zawodowych. Normy poglądowe w przybliżeniu diagnozują jakość koncentracji.

cena: 60 zł (cena zawiera: badanie + analiza wyników + wynik testu w formie pisemnej)